صفحه اصلي > لگو آموزشی > یادگیری با طعم لذت - شهر ریاضی یک - ریاضی اول دبستان

یادگیری با طعم لذت - شهر ریاضی یک - ریاضی اول دبستان


2 بهمن 1391. نويسنده: editor
شهر ریاضی 1
امروزه روشهای سنتی آموزش رفته رفته کارآمدی خود را از دست می دهند و دانش آموزان نمی توانند به گونه ای موثر با آن ها ارتباط برقرار کنند . عموما مشخصه اصلی روش های سنتی محوریت معلم در فرایند تدریس و تبدیل دانش آموز به شنونده صرف است . در چنین وضعیتی دانش آموزان خیلی زود از حضور در کلاس خسته می شوند و شوق یادگیری مطالب را از دست می دهند از این رو مدتی است که متخصصان علوم آموزشی درصدد جایگزینی روشهای سنتی تدریس ، با روشهایی هستند که در آنها دانش آموزان محور فرانید یادگیری باشند . امروزه این روشها با عناوین مختلفی در گفتمان آموزشی دنیا وجود دارد . آموزش فعال ، آموزش اکتشافی ، آموزش الگوریتمی یا پله ای و ...
معتقدیم علاقه مادام العمر به یادگیری دانش در سنین کودکی آغاز می شود . ابزار و روشی هم که شما برای کمک به کودکان خود در یادگیری دروس انتخاب می کنید تاثیر مستقیم در ایجاد علاقه در آنان به یادگیری خواهد گذاشت .

یادگیری با طعم لذت - شهر ریاضی یک - ریاضی اول دبستان


یادگیری با طعم لذت
کلوپ لگوی آموزشی رشد آفرین در تبریز اجرای کلاسهای شهر ریاضی یک را برای دانش آموزان کلاس اولی یا پیش دبستانی که سال آینده به مدرسه خواهند رفت پیشنهاد و اجرا می نمایند که امید است در این 24 جلسه دانش آموزان با ابزار تخصصی آموزش ریاضی اول دبستان که منطبق گردیده با کتاب درسی مدرسه ریاضی را با لذت یاد بگیرند .

بازگشت