رشد آفرین کوشا - www.roshdafarin.com DataLife Engine > صفحه اضافي > معرفی مربیان آموزشی
صفحه اصلي > معرفی مربیان آموزشی

مربیان دوره ME


ردیف نام مربی 
1 خانم شیوا امیری جاهد  
2 خانم نگین شبیهی  
3 آقای اصغر محمدی  
4 آقای جواد عبدل زاده  مربیان دوره RT


ردیف نام مربی 
1 خانم نگار شبیهی
 
2 آقای مهدی شریفی اصل  
3 خانم الهام شریفی اصل  
4 خانم مریم هاتف  
5

خانم غزاله میرزایی
مربیان دوره SPM


ردیف نام مربی
1 آقای محمدرضا محمدخانلو
2 آقای اصغر محمدی
3 آقای مهدی شریفی اصل
4 خانم الهام شریفی اصل
5 خانم مریم هاتف
6 خانم غزاله میرزاییمربیان دوره MS, BASIC


ردیف نام مربیرشته تحصیلی
1 خانم خانم سعیده دیبازر ریاضی
2 خانم حبیبه دیبازر نقاشی
3 خانم سیده سمیه قضاتی نرم افزار
4 خانم راحله غفرانی علوم تربیتی
5 خانم سعیده خدایارپور زیست شناسی
6 خانم آرزو اسماعیلی کاردانی مربی کودک
7 خانم مینا حلال جباری ادبیات
8 خانم حکیمه فریدی زیست شناسی
9 خانم پریناز باغبان ادبیات
10 خانم مهری فرشباف کاردانی مربی کودک
11 خانم مینا زارع منش نفاشی
12 خانم مارینا وزیری کامپیوتر
13 خانم راحله کریم زاده خبازی زبان
14 خانم الهام شریفی زبانمربیان دوره WeDo


ردیف نام مربی
1 خانم ندا کرد حقی
2 خانم نیره عبدل زادهمربیان دوره ESM


ردیف نام مربی
1 خانم نیره عبدل زاده
2 خانم سلوا کریم زاده
3 خانم ندا کرد حقی
4 خانم مرجان فیضی پور

بازگشت