رشد آفرین کوشا - www.roshdafarin.com DataLife Engine > صفحه اضافي > دوره های لگو آموزشی
صفحه اصلي > دوره های لگو آموزشی

 

دوره Pre-School

این دوره ، مخصوص دانش آموزان پیش از دبستان می باشد . در دوره ی پیش از دبستان ، کودکان از سنّ 4 تا 7 سال و براساس گروه سنّی ، تفکیک می شوند و برای هر گروه سنّی یک مجموعه طرح درس ، تدوین گشته است.

در این طرح درسها ، با توجّه به در نظر گرفتن شرایط سنّیِ کودک ، اهداف دانشی محدود می باشد و بیش تر بر روی اهداف مهارتی و نگرشی تکیه می شود.

در این دوره، کودکان هم زمان با اینکه درباره ی «خود من» اطّلاعاتی به دست می آورند ، با این ابزار ارتباط برقرار کرده و تلاش می نمایند تا ایده های ذهنیِ خود را به صورت سازه درآورند و با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار کنند.

 

دوره Basic

این دوره برای دانش آموزان کلاس اوّل دبستان طرّاحی شده است . یکی از مهم ترین اهداف این دو ره ، تقویت مهارتهای دستی می باشد . هم چنین در این دوره به وسیله ی قصّه ، نمایش ، فیلم و ... برای دانش آموزان مسأله ای طرح می شود . سپس آن ها با ایده های نوین و خلّاقانه ی خود ، به صورت انفرادی یا تیمی ، برای حلّ آن مسأله ، سازه ای می سازند.

 

 

دوره M.S

دوره یMosaic set که به اختصار MS نامیده می شود ، مخصوص دانش آموزان دوم دبستان است . در این دوره ، دانش آموزان با مفاهیم پایه ای ریاضی مانند تقارن ، تناظر ، مقایسه ، کار با اعداد و ... به گونه ای متفاوت آشنا می شوند ؛ هم چنین تجربیّات جذّابی در حوزه ی ترکیب حروف و ساخت کلمات به وسیله ی لگو پیدا می کنند.

 

دوره ESM

دوره ی Early Simple Machines (ماشین های ساده) که به اختصار ESMنامیده می شود ، مخصوص دانش آموزان سوم دبستان است.

از این دوره به بعد ، اهداف دانشی در مجموعه ی طرح درسها پررنگتر می گردد . دانش آموزان در این دوره ، با مفاهیم پایه ای مکانیک به طور تجربی آشنا می شوند و سازه های خود را بر مبنای این اصول می سازند . این شناخت ، بدون درگیری دانش آموزان با مهارت ها و محاسبات پیچیده می باشد و کلاس در محیطی شاد و جذّاب اداره می گردد.

 

دوره WeDo

این دوره مختصّ دانش آموزان چهارم و پنجم دبستان است . در این دوره ، دانش آموزان با مفهوم روبات و نحوه ی عملکرد آن آشنا می شوند و چگونگی کنترل سازه های مکانیکی خود را فرا می گیرند تا چگونه سازه های مکانیکی خود را کنترل نمایند.

بسته آموزشی WE.DO ، جامعترین بسته ی آموزشی روباتیک در دبستان می باشد که در آن دانش آموزان به طور واقعی دنیای رباتها را لمس می کنند . در این دوره ، دانش آموزان با برنامه نویسیِ ساده آشنا می شوند تا در آینده ، در دوره ی پیشرفته (RT) این کار را دقیق تر بیاموزند.

 

دوره SPM

دوره ی Simple & Powered Mechanisms که به اختصار SPM نامیده می شود ، مخصوص دانش آموزان اوّل راهنمایی می باشد . تأکیدِ دوره های لگوی آموزشی از این دوره به بعد ، بیش تر بر اهداف دانشی است.

در این دوره ، دانش آموزان با مفاهیم و مکانیزم های پایه ای مکانیک آشنا می شوند . آن ها به طور فعّال و بدون نیاز به آموزش مستقیم ، به وسیله ی ساخت ، قواعد و قوانین حاکم بر اهرم ها ، چرخ دنده ها ، چرخ محور و قرقره ها را به صورت تجربی کشف می کنند و در ادامه ، این اصول را در سازه های بعدی به کار می گیرند.

 

 

دوره ME

دوره ی Mechanical Engineering (مهندسی مکانیک) که به اختصار ME نامیده می شود ، مختصّ دانش آموزان دوم راهنمایی است . این دوره ، دربرگیرنده ی بحث اتوماسیون می باشد.

در واقع دانش آموزان می آموزند تا مکانیزم های ساده را با یک دیگر ترکیب کنند تا بتوانند برای برآورده کردن هدف معیّنی ، از این دانسته ها استفاده نمایند. نکاتی که در این دوره مورد توجّه قرار می گیرد ، عبارت است از استفاده از مکانیزم ها برای ایجاد حرکات خطّی در ابعاد مختلف ، حرکات دورانی و استفاده از پمپ های پنوماتیک جهت ایجاد حرکات رفت و برگشتی.

 

دوره RT

دوره ی Robo Technology (تکنولوژی روبات) که به اختصار RT نامیده می شود، مخصوص دانش آموزان سوم راهنمایی و دبیرستانی می باشد. این دوره شامل بحث روباتیک است.

در واقع دانش آموزانی که در دوره های قبلی ، کلّیّه ی آموزش ها درباره ی مباحث پایه ی مکانیکی و مکانیسم های ترکیبی را آموخته اند، اینک در این دوره، کنترل سازه های مکانیکی به وسیله ی یک پردازشگر را نیز می آموزند . در این مرحله ، مسائل مطرح شده می بایست به وسیله ی طرّاحی یک روباتِ برنامه نویسی شده حل گردد ؛ که این روبات ، با تحلیل داده های محیطی ، رفتاری در جهت حلّ مسأله ی مورد نظر نشان می دهد.

 

 

 

 


بازگشت